Pull Xulla
Pull Xulla

Pull Xulla


Xulla pull

Very soft wool mix

V-neck

TU